Dit boek van Pamela Kribbe bevat tien channelings van Jeshua over het onderwerp ‘Gidsen’ en heeft een inleiding en een extra hoofdstuk met een toelichting over de verschillende soorten gidsen die er zijn. Zij werkt met teksten die zij gechanneld krijgt vanuit een innerlijk contact met de christusenergie die zich bij haar manifesteert in twee leraarsfiguren: Jeshua ben Jozef (Jezus) en Maria (de moeder van Jezus).

Pamela Kribbe is gepromoveerd filosoof en sinds 2002 werkzaam als spiritueel therapeut. Zij organiseert samen met haar man, Gerrit Gielen, workshops en bijeenkomsten op het gebied van innerlijke groei, emotionele heelwording en de overgang naar een hartgedragen bewustzijn op aarde.

Hoofdstuk 1