Miljoenen mensen hebben de boeken Gesprekken met God van Neale Donald Walsch gelezen en zijn geraakt door de manier waarop God zich in deze gesprekken presenteert: een totale vreugdevolle, liefdevolle, accepterende, bekrachtigende, waarderende neutrale kracht die in alles, iedereen en overal aanwezig is. Het Leven zelf dat zich aan het ervaren is.

Door deze gesprekken word je uitgedaagd om steeds opnieuw vorm te geven aan de meest grootse versie van jouw visie op wie je werkelijk bent.
Telkens wordt de vraag gesteld of iets echt werkt in relatie tot wat je wilt zijn, doen of hebben.

In Lichtdragers geeft Walsch een concrete methode om zijn principes in praktijk te brengen.
In 5 stappen, ondersteund door 5 principes, beschrijft hij hoe je een Lichtdrager kunt worden, of hoe je kunt zijn wat je nu wenst te zijn om zo je levensgeluk te realiseren.

Hoofdstuk 1